Kem nhau thai cừu Placentary Cream

$ 70.00

Kem Nhau Thai Cừu Celes còn có thành phần Epidermal Growth Factor là yếu tố kích thích tăng trưởng tế bào biểu bì giúp chống lão hóa xóa nhăn , các tế bào lão hóa thông qua việc hóa sừng bên ngoài biểu bì da, EGF có tác dụng làm gia tăng số lượng các tế bào tái tạo collagen và sợi elastin từ đó làm tăng độ đàn hồi cho da

Purchase support :
Hotline: 5136120986
POLICY SHOP:
  • No Return – No Refund
  • Orders will be ship out within 1-3 business days.
  • Delivery time will be 2-4 days by USPS.
  • Customers will receive a confirmation email with a tracking number after placing orders.
  • We will not responsible for any stolen packages, please make sure to check your tracking number everyday to avoid any problems.